Nápověda pro Detail záznamu

Nápověda k online katalogu IPAC.

Stránka zobrazí informace k vyhledanému záznamu v různých formátech s možností dalších operací se záznamem.

Po kliknutí na konkrétní záznam ve výsledcích vyhledávání se zobrazí stránka s detailem daného záznamu. V úvodním řádku je uveden počet záznamů ve výsledcích vyhledávání a stránkování mezi jednotlivými záznamy. Stránkování je nastaveno na pozici (pořadovém čísle) daného záznamu ve vyhledaném setu.

Záznam se automaticky zobrazí v podrobném zobrazovacím formátu, včetně náhledu na obálku a případné další připojené obrázky, naskenované obsahy či jiné digitální objekty. Podrobný zobrazovací formát má linkovatelné odkazy a lupy, které umožní vyhledání propojených záznamů či informací. Např. lupa u jména hlavního autora provede vyhledání a zobrazení záznamu o daném autorovi. Link (klikatelné podtržení) jména autora provede vyhledání a zobrazení všech záznamů (dokumentů) od daného autora.

Operace se záznamem

Pro každý záznam jsou pak umožněny následující operace:

  • Vyžádat – ikona pro vyžádání nebo rezervaci dokumentu se zobrazí jen tehdy, jsou-li pro titul evidovány exempláře (např. nezobrazí se v případě článků, souborných záznamů periodik apod.).
  • Do košíku – funkce uloží záznam do košíku.
  • Bookmark – nabízí další možnosti vyhledání, sdílení záznamů nebo operací s daným záznamem.
  • Digitalizovaný dokument - odkaz na digitalizované dílo, nedostupné na trhu, které je možné prohlížet podle udělené licence online nebo z prostředí knihovny.

Zobrazovací formáty

Výsledky vyhledávání je možné zobrazit obvykle v několika formátech. Nabídku formátu určuje knihovna.

Podrobný

Zobrazovací formát, který obsahuje maximum informací o dokumentu (pokud vyhledáváte v katalogu) nebo o autorovi, předmětovém hesle, instituci apod. (pokud vyhledáváte v autoritách). Podrobný zobrazovací formát může obsahovat odkaz na plný text dokumentu, nebo na fotografie souvisejíci s heslem atd. Obsahuje také přehled dostupných exemplářů, které si můžete vypůjčit. Rozsah informací, které jsou v podrobném formátu dostupné, určuje knihovna.

Zkrácený

Zkrácený zobrazovací formát obsahuje stručnou informaci o dokumentu nebo autorovi, předmětovém hesle apod. Jsou zde pouze základní informace, abyste mohli posoudit, zda jste nalezli to, co jste hledali.

ISBD

Pro získání informací o dokumentu, můžete využít také ISBD zobrazovací formát, pokud je k dispozici. Je to zobrazovací formát vytvořen knihovníky pro jednotné zobrazení co největšího množství informací o dokumentu v komprimované podobě. Obvykle je to pouze jeden dlouhý řádek, kde nalezneme název dokumentu, informace o autorech, vydavateli, vydání apod. Pokud se s formátem blíže seznámíme a dokážeme se v něm orientovat, pak je vhodný např. pro tisk různých přehledů literatury (tzv. bibliografií).

MARC

Specializovaný formát, který zobrazuje záznam ve výměnném formátu MARC - každý řádek zobrazuje jedno pole MARC záznamu.

Další

Případné další zobrazovací formáty je možnost zvolit v nabídce Zobrazovací formáty v levém bočním menu stránky.


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.